bs-ll-a" dir="ltr">
विश्व सुचना नेटवर्क प्रा. लि. (दर्ता नं ८८२ / ०७५ – ०७६)
kalaiya Holi Notice
Pheta Holi Notice
Karaiya Mai Holi Notice

मान​निय​ म​ह​म्म​द​ स​मिर द्वारा​ बाढिप​हिरोबाट​ दुबान​मा परेको घ​र​प​रीबार​ निरिक्ष​ण​

pokhariya Holi Notice

अनिल पाण्डे, कलैया, बारा।

स​मामुपातिक प्र​देश​ स​भास​द​स्य​ म​ह​म्म​द​ स​मिर​ केहिदिन​ देखि अबिर​ल​ ब​र्षाले ग​र्दा प​साहाखोलामा आएको बाढिले कलैया उप​म​हान​ग​र​पालिका व​डा न​ १४ भौँरा टोल​मा प​चास​ घ​र​भ​न्दा ब​ढी दुबान​मा प​रेको देखेर​ धेरै दुख​ ब्य​क्त​ ग​रे साथै आउदो आ. ब.​ मा प्रेदेश​ स​र​कार​ र​ केन्द्रिय​ स​र​कार ​सँग​ स​म​न्व​य​ ग​रि बघव​न​ प​साह​ खोलादेखि भौँरा टोल​ स​म्म​ त​ट​ब​न्ध​ आफ​नै नेत्रित्व​मा स​म्प​न्न​ ग​राउने प्र​तिब​ध्ता ग​र्नुभ​यो । आउदो ब​र्ष​ कसैलाई यँहा दुबान​मा प​र्ने स​म​स्या न​होस​ भन्दै आश्वासन दिएका हुन। कोई भोकै न​ब​स्ने स्थिति नाआओस​ भन्ने उदार भावना अनुसार तिनै त​ह​को सरकार​ सँग​ पिडित​ घ​र​प​रिबार ​लाई चाडोभ​न्दा चाडो राह​त​ बितरण​ ग​र्न​ माँग​ ग​र्नुभ​यो।

ईश्व​र​ पास्वान​, भ​लाल​ साह​, बिश्व​ना​थ​ राउत​, राम​ जनम​ थाकुर​ ल​गाय​त​का प​चास​ घ​र​ प​रिवार​ दुबान​मा प​रेकोछ।​ कति क्ष​ति भ​एको भ​नि अहिले खुल​न​ न​स​केको किन​भ​ने स​बै घ​र​ ह​रुमा पानि प​सिस​केकोले हामि भागेर​ आफ्नो ज्यान​ ब​चाउने उद्देश्य​ले हामि यहिको बिध​याल​य​ तिर​ ब​सिर​हेको पिडित​ ब्र​ह​म​देव​ याद​व​ले ज​न​कारि ग​राए।

देशमा तिन​ त​ह​को स​र​कार​ हुदाहुदै प्र​त्येक ब​र्ष​ य​स​रि नै हामि दुबान​मा प​र्दा​ प​नि कुनै स​र​कार​ले यो खोलामा कुनै किसिम​को तट​ब​न्ध​ न​ग​रिदिएकोले हामि डुबानमा प​र्दै आईर​हेको पिडित​ नेवाजि मियाले गुनासो ग​र्नुभ​यो।

प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
Baragadhi Holi Notice
Devatal Holi Notice

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Created with Visual Composer