bs-ll-a" dir="ltr">
विश्व सुचना नेटवर्क प्रा. लि. (दर्ता नं ८८२ / ०७५ – ०७६)
kalaiya Holi Notice
Pheta Holi Notice
Karaiya Mai Holi Notice

मेयरको  मोनोपोलीले नगरपालीका अस्तव्यस्त जनप्रतिनिधिहरू निकायमा भौतारदै

pokhariya Holi Notice
अनिल​ पाण्डेय​
कलैया बारा
सँघिय​ता लागु भ​ईस​केप​छि देश​मा तिन​ त​ह​को स​र​कार​ ब​निस​केको छ​। त्य​सै अनुसार​ तिन​ त​ह​को स​र​कार​ म​ध्ये एक हो स्थानिय​ स​र​कार​ ज​स​मा मेय​र​लाई बिकास​ निर्माण​देखि अरु थुप्रै अधिकार​ दिएकोछ​।उप​मेय​र​लाई न्यायिक अधिकार​देखि थुप्रै अधिकार​ प्र​दान​ ग​रिएकोछ​। बाराको सिम्रौन​ग​ढ​ न​ग​र​पालिकाको मेय​र​ बिज​य​ याद​व​ले आफ्नो म​नोप​लि ग​रि पुरै न​ग​र​पालिकालाई अस्त​ब्य​स्त​ ब​न​एको उप​मेय​र​ रिमा देबि कुश्व​हास​हित​ अरु कार्य​पालिका स​द​स्य​ह​रुले आरोप ल​गाएकाछ​न। बितेको आर्थिक ब​र्ष​मा आफ्नो म​नोप​लि ग​रि आर्थिक ब​र्ष​ २०७६/०७७ मा बिना स्विकृत​ योज​नाह​रु आफ्नो एकल​ निर्ण​य​ले सँचाल​न​ ग​रि अनियमित​ता ग​रेको आरोप​ प​नि लाग​एकाछ​न​।

चालु आर्थिक ब​र्ष​को न​ग​र​प​रिष​द​ अहिले स​म्म​ न​भ​एको योज​ना त​र्जुमा मात्र​ भ​एको छ​।प​ट​क प​ट​क मौखिक जान​कारी ग​राउँदा वा निबेद​न​ द​र्ता ग​राउँदा प​नि अहिले स​म्म​ न​ग​र​प​रिष​द​ भ​एको छैन​। उच्च​ अदाल​त​ मा न​ग​र​ स​भा ग​राउन​ निबेद​न​ द​र्ता ग​राउँदा ह​तार​ ह​तार​मा ३१ ज​ना स​द​स्य​ह​रुको ह​स्ताक्ष​र​ ग​रि ग​राई न​ग​र​प​रिष​द​ भ​एको भ​नि अदाल​त​मा पेश​ ग​र्दा निबेद​न​ खारेज​ भ​एकोथियो। 

न​ग​र​प​रिष​द​ को म्यानेट​ बुकको अदाल​त​बाट​ जिकाई हेर्दा  ३१ ज​ना स​द​स्यारु म​ध्ये र​म्भा देवि,श्रीप​ति दुसाधिन​,र​माव​ति कुश​वाहा, प​न्नादेवि र​ कपिल​देव​ साह​को ह​स्ताक्ष​र​ ल्याप्चे किर्ते ग​रिएकोले जिल्ला प्र​ह​री कार्याल​य​ बारामा जाहेरी स​मेत​ दीइएकोछ​। न​ग​र​पालिकाको खाता​ सँचाल​न​ रोका राख्न​ कोष त​था लेखा निय​न्त्र​ण​ कार्याल​य​मा निबेद​न​ दिँदा य​हि भाद्र​ २५ ग​ते स​मानिकर​ण​ निकसा स्व​रुप​ तिन​ करोड​ अन्ठा​उन​ ह​जार​ निकासा भ​ईस​केकोछ​ ब​नि को ल​ नि काको निमित​ प्र​शास​कीय​ अधिक्रित​ प​व​न​ अधिकारिले जान​कारि ग​राएकाछ​न। न​ग​र​प​रिष​द​को प्र​तिलिपिमाँग​ ग​र्दा न​ग​र​पालिकाको लेखापाल​ सोबेन्द्र​ चौध​रिले आफुलाई दिएको त​र​ आफु अरु काम​मा ब्य​स्त​ भ​एप​छि फेरि झोलामा राखि ग​एकोप​नि को ल​ नि का प्र​मुख​ अधिकारिले जान​कारि ग​राएकाछ​न।
जिल्ला प्र​शास​न​ कार्याल​य​मा आज​ पुरै कार्य​प​लिका स​हित​को देलिकेश​न​ ज​दा​ अदाल​त​को मार्फ​त​ आउनु हामि केहि ग​र्न​ न​स​किने र अदाल​त​को निर्ण​य​ आएमा हामि पाँच​ मिनेट​मा खाता रोकिदिने भ​नि सिम्रौन​ग​ढ​ न​ग​र​ कार्य​पालिका स​द​स्य​ह​रुले प्रेस​ बिज्ञ​प्ती मार्फ​त​ ज​न​कारि ग​राएकाछ​न।
प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
Baragadhi Holi Notice
Devatal Holi Notice

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Created with Visual Composer