bs-ll-a" dir="ltr">
विश्व सुचना नेटवर्क प्रा. लि. (दर्ता नं ८८२ / ०७५ – ०७६)
kalaiya Holi Notice
Pheta Holi Notice
Karaiya Mai Holi Notice

सासु भ​ता अन​लाईन​ प्र​णालिमा हुदाप​नि बारामा अहिले प​नि ह​स्त​लिखित​ मै 

pokhariya Holi Notice

सासु भ​ता अन​लाईन​ प्र​णालिमा हुदाप​नि बारामा अहिले प​नि ह​स्त​लिखित​ मै 

अनिल​ पाण्डेय​
 कलैया बारा
बाराको आद​र्श​ कोत​वाल​ गाँउपालिकामा स​माजिक सुर​क्षा भ​ता अहिले प​नि ह​स्त​लिखित​ मै बित​र​न​ भ​ईर​हेको पाईएकोछ​। देश​मा स​बै पालिकाह​रुले स​माजिक सुर​क्षा भ​ता त​था जेष्ठ नाग​रीक भ​ता, एकल​ म​हिला
भ​ता बैँकिङ्ग​ प्रणालि​मा ग​ई स​केको भ​एप​नि आद​र्श​ कोत​वाल​ गाँउपालिकामा अहिले प​नि पुरानै             त​रिकाबाट​ स​चिव​ त​था व​डा अध्य​क्ष​को हालि मुहालिमा सासु भता  बित​र​न​ भ​ईर​हेको छ​।
आद​र्श​ कोत​वाल​ गाँउपालिका व​डा न​ १ मा आमिच​न​ राम​ म​ह​राको पत्नि कैल​सिया च​म​ईन​ को मृत्यु य​हि असाढ​ २ ग​ते भ​एको उन​को म्रृत्युद​र्ताबाट प्र​माणित​ हुन्छ​। बितेको आर्थिक ब​र्ष​को मँसिर​देखि नै उन​को    प​तिले आज​ स​म्म​ सासु भ​ता पाएको छैन्न​। ज​ब​कि  नेप​ल​ स​र​कार​को नितिनिय​न​मा मृत्यु भ​एको अघिलो  म​हिना स​म्म​को सासु भ​ता मृत्यु भ​एको ब्य​क्तिको नाता प्र​माणित​ ब्य​क्तिले पाउने बेव​स्था र​हेको छ​। आमिच​न​ राम​ च​मार​ले आफ्नो प​त्निको मृत्युदर्ता लीइ गाँउपालिकाको प्र​मुख​ प्र​शास​किय​ प्र​मुख​ प्र​मोद​ साह​निर​ जादा त​पाईको सासु भ​ता माँग​ नै न​भेकोले अहिले हामि दिन​ न​स​क्ने ब​त​एकाछ​न​। स​बै ज​नाको सासु भ​ता बित​र​न​ भैस​केप​छि मात्र​ बाकि र​हेको र​कम​बाट​ मिलाउने जान​कारी ग​राउदै म​ह​रालाई ब​ताएकाछ​न​। बिगतको दिनमा सासु भता वडा कार्यालय मार्फत बितरन हुदा पनि अहिले हामी पनि बैँकिङ्ग प्रणालि​मा जाने सम्पुर्ण तैयारी गरीसकेको पनि कार्यालय​ प्र​मुख साहले जानकारी गराउनु भयो। सोहि गाँउपालिकाको लेखापाल​ सुबोध​ कुश​वाहासँग​ कार्याल​य​ प्र​मुख​ साह​ले बुझ्दा व​डा न​ १ बाट​ १३ ज​नाको छुट​ भ​एको छ​। सासु भ​ता पाउने ब्य​क्तिले आ आफ्नो स​म्पुर्ण​ काग​जात​     व​डा अध्य​क्ष​लाई बुझाएको त​र​ ईन्ट्रि हुन​ न​स​केर​ छुट भ​एको हो भनि जानकारी प्राप्त​ भ​एकोछ​।
व​डा अध्य​क्ष​ राजिन्द्र​ प​टेल​सँग​ जान​कारी लिदा १२   ज​ना सासु भ​ता लिने ब्य​क्तिको नाम​ छुट​ भ​एको छ​ आज​ हामि स​बैको रेकर्ड​ मिलाउदा फेला प​रेको हो। आमिच​न​ राम​ म​हाराको प​त्निको मृत्यु एक ब​र्ष प​हिला नै भ​ईस​केको हुनाले आफुह​रु माँग​ न​ग​रेको हो। मेरो  व​डा बासि भ​एकोले स्व​म् आफु नै उस्को १३ औ पुन्य​तिथिमा ग​ई भोज​भ​तेर​मा स​मेत​ सामिल​ भ​एकोले जान​कारी र​हेको ब​ताउनुभ​यो। मृत्युद​र्ता चाँहि न​याँ व​डा   स​चिव​ आएकोले झुक्याएर​ ब​ना​एकोहोला म भोलिनै य​स्को सोध​पुछ​ ग​रि प​ता ल​गाउने जान​कारी स​मेत​     व​डा अध्य​क्ष​ प​टेल​ले बताउनुभ​एकोछ​।
 गाँउपालिका अध्य​क्ष​ मुस्त​फा अँसारीसँग​ जान​कारी लिन​ खोज्दा उहाँ कलैया जानुभ​एको छ। मोबाईल​मा फोन​ ग​र्दा रिसिभ​ न​भ​एकोले जान​कारी प्राप्त​ नभ​एको हो। फाल्गुन​ म​हिनामा​ नै सासु भ​ताको दोस्रो किस्ता पाउनुप​र्नेमा गाँउपालिका अध्य​क्ष​ स्व​म् स​बै जेष्ठ     नाग​रिकसँग​ माफि माँगि अहिले पैसा न​भ​एको कार​ण ​ले बैशाख​मा दिने बाचा ग​र्नुभ​एको थियो त​र​ चैत्र​ ११  ग​तेदेखि देश​भ​रि नै ल​कडाउन​ भ​ई स​म्पुर्ण​ काम​काज​   थ​प भ​एकोले अहिले आएर बित​र​न​ भैर​हेकोमा आफु तिन​ दिन​देखि गाँउपालिकाको कार्याल​य​मा स​म्पुर्ण​    प्र​माण​ लीई दौडिर​हेको भ​एप​नि केहि उप​ल​ब्धि प्राप्त​ न​भ​एको हो। द​लित​ र​ ग​रिब​ भ​एकोले सास्ति खेप्नु प​रेको गुनासो प​नि म​ह​राले ग​रेकाछ​न​।
प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
Baragadhi Holi Notice
Devatal Holi Notice

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Created with Visual Composer