The news is by your side.
kalaiya Holi Notice
Pheta Holi Notice

प्रशासनकै मिलोमतोमा खुल्याम तसकरी

Karaiya Mai Holi Notice
0 1,373
pokhariya Holi Notice

अनिल​ पाण्डेय​, कलैया बारा ।।  देश​को सिमा सुर​क्छा को जिमेबारी पाएको स​स​स्त्र​ प्र​ह​रीले बाराको माहाग​ढीमाई न​ग​र​पालिका व​डा न​म्ब​र​ १ स्थित​ प​साहा खोलाको पुल​निर​ दिन​हु ब​रियार​पुर​ बाटो भ​एर​ कलैया आउने माल​स​मान​ लोड​ ग​रेको ट​याक्ट​र​ चाल​क ह​रुसँग​ चेकपोस्ट​मा भ​एका शास्त्र प्र​ह​रीह​रु बिस​ रुपैयाका द​र​ले उठाउने ग​रेको पाईएको छ​। कलैया ब​जार​ ह​प्ता को दुई दिन​ आईत​बार​ र​ सोम​बार​ लाग्ने ग​रेकोले त्य​हि बाटो भ​एर​ ल्याउने ग​रेको ख​सिबाख्राह​रुको प्र​ति बाख्रा द​स​ रुपैया लिने ग​रेको र​ जित​पुर​ सिम​रा उप​माहान​ग​र​ पालिका जित​पुर​ मा राङा ( भैसि) ब​जार​ लाग्ने दिन​मा प​नि त्यो बाटो भ​एर​ आउने भैसिह​रु को प्र​ति भैसि बिस​ रुपैया लिने ग​रेको पाईएको छ​।

चेक पोस्ट​मा भ​एका प्र​ह​री सँग​ कुरा ग​र्दा हामि माँग्न​ ग​एको होईन​ उनि ह​रु आफु खुसि दिएका हुन​। हामि कसैलाई धाकध​म्कि दिएका छैनौ। ट्रैकटर ड्राईभ​र​, भैसि बाख्रा लिएर​ आउने मान्छे सँग​ कुरा ग​र्दा न​स्ता खान​को लागि माँगेकाले हामि बिस​ रुपैयाका द​र​ले दिनेग​रेका छौ। न​दिएमा अनाव​स्क दुख​ दिने ग​रेकाले दिनु प​रेको हो। ब​रियार​पुर​ बेस​क्याम्प​ प्र​मुख​ स​स​स्त्र​ प्र​ह​री निरिक्ष​क ग​णेश​ भ​ट्ट​ सँग​ कुरा ग​र्दा ज​न​कारी न​भ​एको र​ ईन्क्वारी ग​र्ने ब​ताउनुभ​एको छ​।

Simraungadh Holi Notice

बाराको स​द​र​मुकाम​ कलैया देखि द​क्षिण​ प​हाडि ब​स्तिह​रु बाट​ दिन​हु कलैया, ब​घ​व​न​, ब​रियार​पुर​ तिर​ स​यौ लिटर​को मात्रामा खुला म​दिरा निर्यात​ भ​ईर​ह​दा प​नि ति चेक पोष्ट​ का प्र​ह​री त​था ब​रियार​पुर​ चौकिका प्र​ह​रीह​रु केहि र​कम​ लीइ निर्यात​ ग​राउदा बिना द​र्ताको होट​ल​ सँचाल​न​ ग​राउदै आएका छ​न​ भ​नि ब​घ​व​न​का स्थानिय​ बासि गुनासो ग​रेका छ​न​। आईत​बार​ बिहान​ अन्दाजि ८ः०० ब​जे तिर​ ना १ ह​ ११४८ न​म्ब​र​को प​हेलो कल​र​को टेम्पोरिक्सामा खुला म​दिरा आईर​हेको ज​न​कारि ग​राउदा स​स​स्त्र​ चेकपोष्ट​मा भ​एका प्र​ह​रिह​रुले म​दिरा बोकेको टेम्पोलाई छोडि म​दिरा ल्याउने मान्छे भ​गाई अन्दाजि १५ लिट​र​ खुला म​दिरा स​माई कलैया ब​स​पार्क चौकिका प्र​ह​री नायब निरीक्षक स​सिकान्त क्षा लाई बुझाएका छ​न​ भ​नि नाम​ न​खोल्ने स​र्त​मा त्याहाका प्र​त्य​क्ष​ द​र्शि ले ब​ताएकाछ​न​।

प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
Baragadhi Holi Notice
Devatal Holi Notice

Leave A Reply

Your email address will not be published.