Ultimate magazine theme for WordPress.

राम जान्की चौक रानी भन्सार को उत्तर तर्फ डिभाइडर मा ठोकिएर गाडी को यस्तो अवस्था ड्राइभरलाइ सामान्य चोटपटक ,स्ट्रीङ्ग फेल भै दुरघट्ना भएको ड्राइभर को भनाइ

देवताल गाउपालिका सामाजिक शंदेश
0 261
cin bigyapan
प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
cin bigyapan

राम जान्की चौक रानी भन्सार को उत्तर तर्फ डिभाइडर मा ठोकिएर गाडी को यस्तो अवस्था ड्राइभरलाइ सामान्य चोटपटक ,स्ट्रीङ्ग फेल भै दुरघट्ना भएको ड्राइभर को भनाइ

फेटा गापा सामाजिक संदेश ०७८
cin bigyapan