Ultimate magazine theme for WordPress.
cin bigyapan

राम जान्की चौक रानी भन्सार को उत्तर तर्फ डिभाइडर मा ठोकिएर गाडी को यस्तो अवस्था ड्राइभरलाइ सामान्य चोटपटक ,स्ट्रीङ्ग फेल भै दुरघट्ना भएको ड्राइभर को भनाइ

0 392
Bara Gadhi Notice winter

राम जान्की चौक रानी भन्सार को उत्तर तर्फ डिभाइडर मा ठोकिएर गाडी को यस्तो अवस्था ड्राइभरलाइ सामान्य चोटपटक ,स्ट्रीङ्ग फेल भै दुरघट्ना भएको ड्राइभर को भनाइ

Kalaiya Notic summer
Leave A Reply

Your email address will not be published.