Ultimate magazine theme for WordPress.

अदरकको लाभ

देवताल गाउपालिका सामाजिक शंदेश
0 830
cin bigyapan
प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
cin bigyapan

पूर्वी देशमा अदरकले विभिन्न प्रकारको प्राकृतिक उपचार र उपचारको लागि रोगको लागि महत्त्वपूर्ण महत्व दिएको छ। तिनीहरू अङ्ग्रेजीले विभिन्न समयका लागि बीउ पुरानो समयबाट उपचारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अब एक दिन आधुनिक विज्ञान अङ्ग्रेजीबाट विभिन्न औषधि बनाउने अनुसन्धान गर्दै। एशियाई देश अङ्ग्रेजी नियमित रूपमा आफ्नो खानाको भागको रूपमा प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू अदरकलाई चिसो र खुट्टामा रोकथामको प्रयोग गर्छन्। क्यान्सरको लागि: यो दुर्व्यवहारको क्यान्सरको उपचार गर्न शक्तिशाली औषधि हुन सक्छ। यो वें भनिन्छ

फेटा गापा सामाजिक संदेश ०७८
cin bigyapan